KSIĘGOWOSĆ

Usługi Księgowe – Legionowo i Warszawa Mokotów

Dla naszych klientów świadczymy pełen zakres usług księgowych m.in:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych).
 • Prowadzenie ksiąg podatkowych (książka przychodów i rozchodów).
 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany).
 • Obsługa osób prowadzących działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych: CIT, PIT, VAT, VAT-UE i inne (także w formie elektronicznej).
 • Roczne zeznania podatkowe (PIT-y)
 • Pomagamy klientom w sporządzaniu planu kont, który pomoże w czytelnej analizie finansowej firmy i ułatwi proces zarzadzania firmą,
 • Sporządzamy politykę rachunkowości wymaganą dla klientów na pełnej księgowości,
 • Sporządzamy bilanse roczne oraz rachunku zysków i strat,
 • Wyprowadzamy zaległości księgowo-podatkowe,
 • Prowadzimy kontrolę formalno-rachunkową dokumentów klienta,
 • Prowadzimy ewidencję analityczną majątku trwałego i rozrachunków,
 • Przygotowujemy zestawienia obrotów i sald,
 • Prowadzimy usługi z zakresu rachunkowości zarządczej sporządzając raporty finansowe dla potrzeb Zarządu Spółki,
 • Oferujemy wszelką pomoc księgową w zakresie prowadzonej działalności klienta.
 • Pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli skarbowej.
 • Pomoc przy rozpoczynaniu działalności.