KADRY I PŁACE

Kadry i Płace – Legionowo i Warszawa Mokotów

Oferujemy pełną obsługę z zakresu naliczania płac i rozliczania deklaracji ZUS. Nasza usługa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

  • – sporządzamy listy płac dla wszelkich form współpracy klienta z pracownikami,
  • – sporządzamy wszystkie deklaracje do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • – sporządzamy deklaracje roczne dla pracowników PIT, IMIR, RMUA
  • – prowadzimy karty wynagrodzeń pracowników,
  • – rozliczamy zwolnienia lekarskie pracowników, nieobecności w pracy sporządzając na tej podstawie listy płac. Oraz przygotowujemy dokumentacje do ZUS w przypadku ubiegania się pracownika o zasiłek w wyniku tych nieobecności,
  • – dokonujemy zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników z ZUS na wniosek klienta,
  • – sporządzamy wszelkie dokumenty kadrowe wymagane przy zatrudnianiu pracowników jak: świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach pracownika itp.
  • – deklaracje rozliczeniowe z ZUS i Urzędem Skarbowym wysyłamy elektronicznie w imieniu klienta
  • – wyprowadzamy zaległości i dokonujemy korekt deklaracji ZUS